Denne uken skal FNs barnekomité undersøke hvordan det står til med barns rettigheter i Norge. NIM er på plass i Genève for å gi informasjon til komiteen under høringen av Norge.

NIM er til stede i Genève når Norge skal opp til eksamen i barns rettigheter. Fra venstre: seniorrådgiver Stine Langlete, seniorrådgiver Kirsten Kolstad Kvalø, direktør Petter Wille og seniorrådgiver Anniken Barstad Waaler.

Hvert femte år skal statene som har ratifisert FNs barnekonvensjon vurderes av FNs barnekomité, som holder til i Genève, om hvordan staten ligger an for å oppfylle barns rettigheter. Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991, og i 2003 ble konvensjonen inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettsloven.  I år er det femte gang Norge eksamineres av FNs barnekomité.

Eksaminasjonen av Norge tar form av en høring, der komitemedlemmene stiller spørsmål til Norges delegasjon, som ledes av barneminister Linda Hofstad Helleland. Forut for denne høringen har staten sendt inn skriftlig informasjon til komiteen der de selv rapporterer om hva som er forbedret siden sist, og hvilke områder der det fortsatt gjenstår utfordringer. Komiteen har også fått utfyllende informasjon fra blant annet NIM, Barneombudet, barn og unge selv og organisasjoner i det sivile samfunn, både gjennom skriftlig informasjon og gjennom formøter i Genève. Etter at høringen er overstått, vil komiteen oppsummere sin gjennomgang av Norge i en skriftlig rapport som kalles «Concluding observations», der komiteen kommer med anbefalinger til Norge om hva som bør gjøres for å etterleve konvensjonens forpliktelser bedre.

Selve høringen finner sted onsdag 23. og torsdag 24. mai. NIM er på plass i Genève for å følge høringen og komme med supplerende informasjon til komiteen. NIM har allerede hatt møte med komiteen, hvor vi blant annet løftet frem temaer som vold og overgrep mot samiske barn, omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere, det norske barnevernet, situasjonen for trans- og intersex-barn i Norge, og barn i politiarrest.

Høringen av Norge finner sted onsdag 23. mai fra 15 til 18 norsk tid, og torsdag 24. mai fra 10 til 13 norsk tid. Du kan følge live-stream her. I etterkant kan sesjonen sees på UN Web-tv. For å finne sendingen fra Norges møte, må du velge «Human Rights Treaty Bodies» i boksen nede til venstre, så «Commitee on the Rights of the Child» og til slutt «Session 78».

NIM avholder torsdag 24. mai et seminar i samarbeid med FN-sambandet, der ungdomsskoleelever inviteres for å lære mer om barnekonvensjonen og barns rettigheter. Du kan lese mer om dette seminaret her.