I dag har Petter Wille varslet Stortingets presidentskap om at han ønsker å fratre som direktør, men at han vil fortsette å arbeide for NIM.

Petter Wille, spesialrådgiver og tidligere leder ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Petter Wille ble høsten 2015 oppnevnt av Stortinget til direktør for NIM og har i løpet av de siste tre årene vært med å bygge opp et velfungerende kontrollorgan for menneskerettigheter.  Når han nå gir seg som direktør i NIM er det for å bruke sin unike kompetanse om menneskerettigheter, og sitt brede internasjonale nettverk, i faglige spørsmål.

– I løpet av de siste årene har jeg hatt gleden av å være med å etablere og bygge opp NIM. Det har vært et svært givende arbeid. Etter flere år med institusjonsbygging er NIM nå et velfungerende kontrollorgan for menneskerettigheter i Norge, og det var også det som var Stortingets bestilling til meg. Institusjonsbyggingen og administrative oppgaver har tatt mye av min tid disse årene, og jeg ønsker nå å kunne konsentrere meg mer om faglige spørsmål. Derfor har jeg i dag informert Stortinget om at jeg går over i en annen funksjon.

Assisterende direktør Adele Matheson Mestad tar over som fungerende direktør for NIM fra og med i dag.