Dommeren velges av Europarådets parlamentarikerforsamling på grunnlag av en liste med tre nominerte kandidater fra de enkelte statene. Den nåværende norske dommeren har varslet at han ønsker å fratre sin stilling med virkning fra juli 2018:

«Norske myndigheter skal derfor nominere norske kandidater til stillingen, som grunnlag for Parlamentarikerforsamlingens valg i oktober 2018.», skriver regjeringen på sine nettsider. PÅ de samme nettsidenr finner du også informasjon om prosedyren for nominasjonen, samt lenke til fullstendig utlysningstekst. NIM er også bedt om å fremme forslag til medlemmer av innstillingskomiteen.