Forslag til saksliste til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR)

NIM to ESCR LOIPR_final (pdf) 662.00 KB
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin

De saker som tas opp er manglende ratifikasjon av klageordninger, oppfølging av internasjonale anbefalinger, menneskerettsperspektivet i utredningsinstruksen og i utdanning og skole, samt flere saker knyttet til sårbare grupper.

NIM har sendt inn sitt innspill til CESCR (ØSK-komiteen) om saker som NIM mener komiteen bør ta opp med Norge før Norges rapportering til komiteen i 2019. I tillegg til det som allerede er nevnt, så tar NIM også opp en del konkrete utfordringer knyttet til enkelte sårbare og utsatte grupper; det er fortsatt lønnsforskjeller for kvinner og menn i samme yrker, hva staten gjør for å øke kunnskapen om kjønnsidentitet i skoler og i det offentlige helsevesenet, hvordan staten vil sikre at innsatte med utfordringer med sin mentale helse får adekvat behandling, tvang i behandlingen av psykisk utviklingshemmede, diskriminering av immigranter i arbeids- og boligmarkedet, styrking av de nasjonale minoritetenes språk og kultur, samers landrettigheter og rett til fiske og reindrift, og beskyttelse og omsorg for enslige mindreårige asylsøkere.

Du kan lese hele innspillet vårt ved å følge lenken lenger oppe på siden. Les mer om ØSK-komiteen og dens arbeid her.