De temaer som tas opp er hatprat og hatkriminalitet, diskriminering av minoriteter på bolig og arbeidsmarkedet, utfordringer for ulike nasjonale minoriteter, samenes rettigheter, diskriminering av skolebarn med samisk og/eller minoritetsbakgrunn og enslige mindreårige asylsøkere.

NIM supplemetary report to CERD_final (880 KB)
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

NIM har sendt inn sin supplerende rapport til rasediskrimineringskomiteen (CERD) før høring av Norge 5-6. desember 2018. Du finner rapporten ved å følge lenken øverst på siden.