De temaer som tas opp er hatprat og hatkriminalitet, diskriminering av minoriteter på bolig og arbeidsmarkedet, utfordringer for ulike nasjonale minoriteter, samenes rettigheter, diskriminering av skolebarn med samisk og/eller minoritetsbakgrunn og enslige mindreårige asylsøkere.

Supplementary information from the Norwegian National Human Rights Institution to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination / CERD in relation to the hearing of the 23 / 24 th periodic report of Norway on 5-6 December 2018 (880 KB)
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

NIM har sendt inn sin supplerende rapport til rasediskrimineringskomiteen (CERD) før høring av Norge 5-6. desember 2018. Du finner rapporten ved å følge lenken øverst på siden.