Supplerende rapport til høringen av Norges 23./24. periodiske rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

Supplementary information from the Norwegian National Human Rights Institution to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination / CERD in relation to the hearing of the 23 / 24 th periodic report of Norway on 5-6 December 2018 (pdf) 879.60 KB
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

De temaer som tas opp er hatprat og hatkriminalitet, diskriminering av minoriteter på bolig og arbeidsmarkedet, utfordringer for ulike nasjonale minoriteter, samenes rettigheter, diskriminering av skolebarn med samisk og/eller minoritetsbakgrunn og enslige mindreårige asylsøkere.

NIM har sendt inn sin supplerende rapport til rasediskrimineringskomiteen (CERD) før høring av Norge 5-6. desember 2018. Du finner rapporten ved å følge lenken øverst på siden.