NIM ICCPR Report_final (1 MB)
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin

De problemstillinger som tas opp er: Diskriminering; Vold  mot kvinner; Menneskehandel; Asylsøkere; Statsborgerskap; Minoriteters og urfolks rettigheter; Personer med funksjonshemminger; Frihet, tilgang til domstoler og personvern.