NIM ICCPR Report_final (1 MB)
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

De problemstillinger som tas opp er: Diskriminering; Vold  mot kvinner; Menneskehandel; Asylsøkere; Statsborgerskap; Minoriteters og urfolks rettigheter; Personer med funksjonshemminger; Frihet, tilgang til domstoler og personvern.