De problemstillinger som tas opp er: arrest og isolasjon, vold og overgrep, asylsøkere og personer med funksjonshemminger;

NIM to CAT Report_final (894 KB)
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.