Supplerende rapport til høringen av Norges 8. periodiske rapport til FNs torturkomité (CAT)

NIM to CAT Report_final (pdf) 893.58 KB
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

De problemstillinger som tas opp er: arrest og isolasjon, vold og overgrep, asylsøkere og personer med funksjonshemminger;