De problemstillinger som tas opp er: arrest og isolasjon, vold og overgrep, asylsøkere og personer med funksjonshemminger;

NIM to CAT Report_final (894 KB)
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin