Høringsuttalelse – Forskrift om tilskuddsordning til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse

Høringsuttalelse tilskuddsordning til idrettsarrangementer 21.05.2019 (pdf) 164.87 KB
Illustrasjonsbilde: Audi Nissen, Unsplash unsplash-logoAudi Nissen

De temaer som tas opp er barn og unges muligheter til å delta på store idrettsarrangementer selv om de har funksjonsnedsettelse, samt mulighet til å organisere, utvikle og delta i tilpassede idrettsaktiviteter.