Høringsuttalelse – Forslag til endringer i opplæringslova

NIM Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringslova kvensk språk 11012019 (pdf) 735.55 KB
Illustrasjonsbilde: William Iven, Unsplash. unsplash-logoWilliam Iven

NIM har avgitt uttalelse til Kunnskapsdepartementets høringsnotat av 12. oktober 2018 med forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). NIM ønsker forslaget til endring i opplæringsloven § 2-7 om elevers rett til opplæring i kvensk i grunnskolen velkommen. Det er positivt at departementet følger opp både Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021 og gjennomføringen av Norges internasjonale forpliktelser overfor kvener og kvensk språk.