Høringsuttalelse – Forslag til ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet

Forslag til ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet (pdf) 242.17 KB
Norges lover
Norges lover

NIM påpeker i høringssvaret at vi savner en vurdering av hvordan den foreslåtte ordningen forholder seg til returdirektivets krav. NIM mener også at det bør stilles krav om at minst ett av medlemmene i Tilsynsrådet har kompetanse på menneskerettigheter. Det bør også presiseres at det ligger i tilsynsfunksjonen å påse at forholdene på utlendingsinternatet er i samsvar med menneskerettslige forpliktelser.