NIM mener at et eldreombud vil styrke implementeringen av eldres menneskerettigheter. På grunn av de følger alderdom får for den enkelte, er eldre en særlig sårbar gruppe som er utsatt for menneskerettighetskrenkelser. NIM ønsker også Eldreombudet velkommen til å delta i vårt rådgivende utvalg.

NIM Høringssvar - lov om Eldreombud (223 KB)
Illustrasjonsfoto: Matthew Bennett, Unsplash. unsplash-logoMatthew Bennett