Temaene som tas opp er ytringsfrihet, rett til privatliv, pressens rolle, taushetsplikt og regulering av denne.

NIM høringsuttalelse - NOU 2019 10 Åpenhet i grenseland (27.09.2019) (235 KB)
Det er etter NIMs syn behov for analyse av både verdimessige, faktiske og rettslige sider ved personvernets stilling i dagens samfunn.

Du finner høringsuttalelsen ved å følge lenken lenger oppe på siden.