Innspill til grunnslovsforslag om endring i § 93 (grunnlovsfesting av retten til å søke asyl) – Dokument 12:3 (2015-2016)

Innspill til Stortingets kontroll og konstitusjonskomité (pdf) 238.08 KB
Norges lover
Norges lover

De temaer som tas opp er retten til å søke asyl og tidligere grunnlovsforslag om asylrett. NIM støtter forslaget om å grunnlovsfeste retten til å søke asyl, slik det er foreslått.

Her er hele NIMs innspill til grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om endring i § 93 (grunnlovsfesting av retten til å søke asyl), Dokument 12:3 (2015-2016) ved å følge lenken lenger oppe på siden. Innspillet er sendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.