Marit Berger Røsland er oppnevnt av Stortinget som ny styreleder for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Marit Berger Røsland. Foto: Privat.

20. juni oppnevnte Stortinget et nytt styre til NIM. Tre av fem styremedlemmer er gjenvalgt, mens styreleder og nestleder skiftes ut.

Stortinget valgte følgende medlemmer til å sitte i styret for NIM i perioden 1. juli 2019–30. juni 2023:

  • Marit Berger Røsland, styreleder (ny)
  • Nils Asbjørn Engstad, nestleder (ny)
  • Gro Dikkanen, styremedlem
  • Jan E. Helgesen, styremedlem
  • Anne-Sofie Syvertsen, styremedlem

Dikkanen, Helgesen og Syvertsen har vært styremedlemmer i NIM for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2019, og er nå blitt gjenvalgt for ny periode. Les mer om de tre styremedlemmene her.

Marit Berger Røsland er for tiden advokat i juridisk avdeling i Equinor. Tidligere har hun vært EU- og EØS-minister i Utenriksdepartementet, samt statssekretær i samme departementet, i Justis- og beredskapsdepartementet og på Statsministerens kontor. Hun har også vært advokat i Wiersholm og dommerfullmektig i Oslo Tingrett.

Nils Asbjørn Engstad jobber som dommer i Hålogaland lagmannsrett, og er i tillegg leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har erfaring som statssekretær i Justisdepartementet og har siden 2004 vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), hvor han også var rådets president i 2016–2017.

Berger Røsland og Engstad erstatter henholdsvis styreleder Åsne Julsrud og nestleder Knut Vollebæk, som trer ut av styret etter eget ønske.