Over 30 organisasjoner, inkludert Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), mobiliserer til nasjonal dugnad mot netthat: Rusken på nett.

Netthat har utviklet seg til å bli et demokratisk problem som preger stadig større deler av samfunnsdebatten. Det handler ikke om viktig og skarp samfunnsdebatt, men om drittslenging, trakassering, trusler, hat og sjikane.

Nå har organisasjonslivet i Norge fått nok. 28. mai deltar over 30 organisasjoner på tidenes første Rusken på nett-aksjon for å få bukt med søpla i kommentarfeltene.

En undersøkelse fra Amnesty International viser at 1 av 10 nordmenn har blitt utsatt for trakassering på nett, mens tall fra Kommunenes Sentralorganisasjon viser at hele 15 prosent av norske lokalpolitikere trekker seg fra politikken på grunn av netthets.

Nå mobiliserer for første gang store deler av norsk organisasjonsliv mot netthat. Organisasjonene som deltar i Rusken på nett jobber med alt fra miljø, bistand, menneskerettigheter, helse, religion, innvandring, arbeidsliv, teknologi og medier.

– Bredden i engasjementet bekrefter at netthat rammer alle sider av norsk offentlighet, men gir oss samtidig grunn til å tro at vi kommer til å lykkes med å mobilisere for en åpen, ærlig og trygg samfunnsdebatt. Selv om netthatet tidvis oversvømmer kommentarfeltene, er det viktig å huske på at det store flertallet fortsatt oppfører seg ordentlig og prøver å diskutere sak når de deltar i diskusjoner. Det håper vi å bevise ved å mobilisere flest mulig for å ta tilbake de gode diskusjonene med Rusken på nett, sier Preben Carlsen, styreleder i No hate og initiativtaker til Rusken på nett.

Alvorlige konsekvenser for både enkeltpersoner og samfunnet

For enkeltpersoner kan netthatet gå på helsa løs, og samfunnet har et stort demokratisk problem.

– De fleste nettytringer som har en hatefull tone, som er usaklige og angriper person fremfor sak, er ikke straffbare. De kan likevel være et problem. Ikke bare for dem de rammer, men for samfunnet som helhet: Hat er en menneskelig følelse som det er fullt lov å ha. Men når man øser sitt hat utover andre, viser forskning at mange – tidvis hele grupper – ikke orker å delta i samfunnsdebatten, på nett eller for øvrig. Dermed undergraves en sentral grunn til at vi beskytter ytringsfriheten – nemlig at flest mulig ulike stemmer skal kunne brytes mot hverandre i et levende demokrati, sier NIMs fagdirektør Anine Kierulf.

Presenterer nye løsninger mot netthat

I anledning Rusken på nett vil No hate, som er Norges eneste organisasjon som jobber fulltid med å bekjempe netthat, tilgjengeliggjøre flere løsninger som skal bekjempe netthat. I første omgang blir det et netthatfilter, som skal minne folk på konsekvensene av hatefulle ytringer før de deler dem, en ressursside for alle som har blitt utsatt for netthat og en Nettravn-ordning som skal bidra til å trygge ditt digitale nærmiljø i samarbeid med skoler og foreldregrupper.

– Mobilisering og engasjement er avgjørende for å opprettholde en god samfunnsdebatt, men netthat er et så sammensatt problem at vi må ta i bruk flere virkemidler for å bekjempe både årsaker, omfanget og konsekvensene av det, sier Preben Carlsen.

Rusken på nett – en vårrengjøring i kommentarfeltene

Målet med Rusken på nett-aksjonen er å øke kunnskap, bygge holdninger og mobilisere flest mulig i kampen mot netthat. Rusken på nett skal gjennomføres 28. mai hvert år og blir en årlig vårrengjøring av søpla i kommentarfeltene. Ved å mobilisere flest mulig til å delta i Rusken på nett skal det være trygt å si fra i møtet med de som utøver netthat, fordi alle kan være trygge på at de alltid har noen andre i ryggen så lenge Rusken på nett-aksjonen pågår.

Foreløpig har rundt 30 ulike organisasjoner takket ja til å delta på Rusken på nett-aksjonen: No hate, Amnesty International, Redd Barna, WWF, Røde Kors, Kripos, Frelsesarmeen, Bellona, NHO, Den norske kirke, Muslimsk dialognettverk, Naturvernforbundet, Spiseforstyrelsesforeningen, Stopp Hatprat, Mental Helse Ungdom, Norske kvinners sanitetsforening, Norsk skuespillerforbund, Schibsted, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Telia, Elkjøp, Kavlifondet, Elvebakken videregående skole, Splay One, DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn og Telenor.

Vil du delta i Rusken på nett-aksjonen?

Som privatperson kan du melde deg på Rusken på nett-eventet på Facebook. Her får du løpende informasjon om hva som skjer fremover og tilgang til innhold som gjør det enkelt for deg å bidra i aksjonen: https://www.facebook.com/events/2276185755772800/

Jobber du i en organisasjon som vil delta på Rusken på nett? Send en e-post til preben@nohate.no så tar de kontakt med mer informasjon i løpet av kort tid.