Seminar: Vindkraft, gruvedrift og reindrift

Illustrasjonsbilde: Kai Gradert, Unsplash. unsplash-logoKai Gradert

NIM og OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv arrangerer et seminar i Karasjok om urfolksrettigheter og næringsliv, for å diskutere urfolksrettigheter og næringsutvikling med fokus på samiske interesser.

Seminaret tar opp særlig spørsmål om reindrift og vindkraftutbygging og reindrift og gruveutbygging. Seminaret tar utgangspunkt i to saker, den svenske saken om vindkraftutbygging og Jijnjievaerie sameby og den norske pågående saken om den planlagte Nussir-gruven i Kvalsund kommune. Seminaret vil søke å belyse både den folkerettslige bakgrunnen og OECDs veiledning for interessentdialog, bl.a. med urfolksinteresser, så vel som hvordan slik konflikter praktisk blir behandlet. Seminaret arrangeres i Karasjok 5.-6. juni.

Les mer om seminaret her.