Temarapport 2018 – Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet

NIM-R-2019-001
Temarapport 2018 – menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet (pdf) 2.71 MB
©iStok photo

NIM har utredet hvilke krav menneskerettighetene stiller til uavhengighet for dommere og domstolene. Les rapporten og sammendraget her.

Sammendrag – menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet

Temarapport 2018 – menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet