NIM søker etter dyktige studenter med stor interesse for menneskerettigheter, jus og politikk.

Er du interessert i menneskerettigheter, jus og politikk, bør du søke på praktikantstillingene hos NIM.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) tilbyr to praktikantstillinger med opptil fem ukers varighet, med mulighet for forlengelse. Én med ansettelse fra midten av mai eller august 2019, og én med ansettelse fra januar 2020. Vi tilbyr også skriveplass og veiledning for masterstudenter i rettsvitenskap og statsvitenskap.

Menneskerettighetene er relevante for de fleste rettsområder som angår forholdet mellom stat og individ. Som praktikant i NIM får du jobbe med et bredt spekter av underliggende fagområder, deriblant sivil- og straffeprosess, utlendingsrett, ytringsfrihet, barnerett, urfolksrett og næringsliv.

Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å utrede menneskerettslige problemstillinger, blant annet i tilknytning til lovforslag, temarapporter, årsmelding til Stortinget og rapportering til FNs menneskerettighetskomiteer. Du vil også kunne få arbeidsoppgaver knyttet til kommunikasjonsoppgaver, som kronikkskriving, foredrag og seminarer.

Praktikantoppholdet er lønnet.

Hvem ser vi etter?

  • Du må ha interesse for menneskerettigheter.
  • Du må trives med et høyt arbeidstempo og være fleksibel.
  • I tillegg må du ha fullført 3. studieår på master i rettsvitenskap eller bachelor i statsvitenskap med gode resultater.

Hvem er vi?

NIM er Stortingets uavhengige kontrollorgan for menneskerettigheter. Vår hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. NIM gir blant annet råd og anbefalinger til Stortinget og regjering i menneskerettslige spørsmål. Arbeidet omfatter også overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge, samt rapportering om menneskerettighetene til Stortinget og FNs menneskerettighetskomiteer. Institusjonen er fordelt mellom to kontorer, et hovedkontor i Oslo og et kontor i Kautokeino.

Praktisk informasjon

Søknad med CV og karakterutskrift kan sendes til info@nhri.no. Merk søknaden med «praktikant» i emnefeltet.

Søknadsfrist: 15. mars 2019.

Arbeidssted: Oslo.

Kontaktperson: Erlend A. Methi. Spørsmål kan sendes til: erlend.andreas.methi@nhri.no