I dag feirer vi Den internasjonale romdagen og denne folkegruppens kultur, språk og tradisjoner. Rom er en av Norges fem nasjonale minoriteter og har derfor et særskilt vern etter menneskerettighetene, som blant annet beskytter mot diskriminering og verner kulturelle og språklige rettigheter.

Foto: Unsplash/Allef Vinicius.

Folkegruppen har i dag et særskilt menneskerettslig vern, men gjennom historien har rom blitt offer for undertrykkelse og overgrep. I store deler av Europa, men også i Norge, møter mange rom fortsatt betydelige utfordringer. I mange land er de den nasjonale minoriteten som utsettes for mest diskriminering.

Markeringen av denne dagen bør derfor sette søkelyset på behovet for kunnskap, inkludering og mangfold – slik at det blir lettere å være rom i Norge og i resten av Europa. Vi håper at denne dagen blir en god dag for alle rom – til tross for omstendighetene og restriksjonene grunnet koronaviruset. Gratulerer med Den internasjonale romdagen!

Les mer i NIMs rapport fra 2019 om Norges nasjonale minoriteter.