Forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

Høringssvar NIM - forskrift om tilskudd til aktiviteter på asylmottak (pdf) 206.60 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til en høring om forskriftsfesting av den gjeldende tilskuddsordningen til aktiviteter for barn på asylmottak. NIM støtter forslaget, og viser til at retten til lek og fritid følger av FNs barnekonvensjon.