Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Høringssvar - Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (pdf) 247.21 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse om forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. NIM anbefaler at regelverksforslaget justeres for å sikre at beslutninger om utelukkelse fra felleskapet i fengsel på grunn av smittefare bygger på helsefaglige vurderinger av hvordan utelukkelse påvirker den innsatte.