Høringsinnspill – tiltak på barnevernsområdet

Høringsinnspill - tiltak på barnevernsområdet (pdf) 260.72 KB
Norges lover
Norges lover

Høring – forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe utbrudd av Covid-19