Innspill om besøksforbud og sosial isolasjon i helseinstitusjoner

NIM-B-2020-004
Innspill fra NIM til Helsedirektoratet 28.04.2020 - Besøksforbud og sosial isolasjon i helseinstitusjoner (pdf) 208.97 KB

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 05.05.2020, vedrørende besøksforbud og sosial isolering for langtidspasienter i sykehus og beboere på sykehjem og øvrige heldøgns omsorgsplasser i forbindelse med utbruddet av COVID-19.