Brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 05.05.2020, vedrørende besøksforbud og sosial isolering for langtidspasienter i sykehus og beboere på sykehjem og øvrige heldøgns omsorgsplasser i forbindelse med utbruddet av COVID-19.

Innspill fra NIM til Helsedirektoratet 28.04.2020 - Besøksforbud og sosial isolasjon i helseinstitusjoner (209 KB)