Nominasjon av norsk medlem til Europarådets torturkomité (CPT)

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) skal nominere et nytt norsk medlem til Europarådets torturkomité (CPT). Delegasjonen ønsker at kandidater som er aktuelle for medlemskap fremmer sitt kandidatur senest 1. desember 2020.

Les mer om nominasjonsprosessen på Stortingets nettsider.