NIM avlyser arrangementer og de ansatte har hjemmekontor.

På bakgrunn av myndighetenes siste anbefalinger for å begrense spredningen av koronaviruset i Norge, har NIM funnet det nødvendig å midlertidig stenge virksomheten fra våre lokaler i Oslo sentrum. De ansatte har nå hjemmekontor.

Alle planlagte arrangementer og utadrettet virksomhet er avlyst på ubestemt tid.

For pressehenvendelser, ta kontakt med kommunikasjonssjef Elianne Kemble-Clarkson, tlf 90012727.

For andre henvendelser send e-post til info@nhri.no

For råd og veiledning se: https://www.nhri.no/veiledning-og-rad/