Supplerende rapport til den sjette høringen av Norge i FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

NIM-IR-2020-001
Supplementary information from the Norwegian National Human Rights Institution to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights at its 67th session, hearing of Norway 25-26 February 2020 (pdf) 407.12 KB
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Sentrale temaer er bl.a. kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep, tvangsbruk og diskriminering.

Rapporten er NIMs supplement til statens svar på komiteens «List of issues» (saksliste). Rapporten tar særlig for seg tvangsbruk i psykiatrien og overfor personer med psykisk utviklingshemming, kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep, diskriminering av etniske minoriteter i arbeids- og boligmarkedet, beskyttelse og omsorg for mindreårige asylsøkere, helserettigheter for papirløse migranter, barnefattigdom og behov for bedre oppfølging av internasjonal rapportering. I tillegg har NIM valgt å inkludere tre temaer utenfor sakslisten: behov for et bredere statistikkgrunnlag om samiske forhold, helsehjelp til rusmisbrukere og tvangsbruk overfor eldre.

NIM har tidligere sendt inn innspill til ØSK-komiteen om hvilke saker NIM mener at komiteen bør ta opp med Norge i høringen. Dette innspillet kan leses her.

Høringen av Norge skjer 25. og 26. februar 2020.