Vedrørende arrestpraksis for mindreårige i Oslo politidistrikt

Henvendelse angående barn i politiarrest (pdf) 223.14 KB

NIM har sendt brev til Oslo politidistrikt om arrestpraksis for mindreårige i Oslo. NIM viser i brevet til undersøkelser og funn gjort av Forsvarergruppen i advokatforeningen, som påpeker flere kritikkverdige forhold for mindreårige arrestanter. NIM understreker at flere av disse problemstillingene har en side til menneskerettighetene, og at barn har særlige rettigheter når det gjelder pågripelse og arrest.