Vinneren av NIMs skrivekonkurranse er kåret

Malgorzata Kopaczek-Styczen, vinneren av NIMs skrivekonkurranse.

NIM gratulerer Malgorzata Kopaczek-Styczen med førsteplassen i skrivekonkurransen om hatefulle ytringer.

Høsten 2019 inviterte NIM ungdom som går på ungdomsskolen eller på videregående skole til å delta i en skrivekonkurranse om hatefulle ytringer. Fristen for innlevering gikk ut 20. januar, og NIM mottok 44 bidrag.

NIM har fått tilsendt mange tekster som holder et høyt nivå, og er imponert over deltakernes kunnskapsnivå og skriveferdigheter. Mange av tekstene inneholder nyanserte og reflekterte drøftelser som viser god forståelse for hensynene som ligger bak avveiningen mellom ytringsfriheten og bekjempelse av hatprat. Deltakerne viser også at de har kjennskap til dagsaktuelle temaer og konkrete saker, og bruker ofte disse sakene til å illustrere poengene sine. Et gjennomgående trekk i tekstene er videre at deltakerne henviser til troverdige og seriøse kilder, noe som vitner om en kildekritisk holdning. Deltakerne er også løsningsorienterte og har mange ideer og forslag til hvordan man kan bekjempe hatefulle ytringer i hverdagen.

I tillegg til drøftende tekster, har NIM også mottatt flere skjønnlitterære bidrag, som små dikt og noveller. Å tematisere et faglig spørsmål i en skjønnlitterær tekst kan være vanskelig, men ungdommene har løst dette på en meget god måte. Resultatet har vært mange velskrevne og kreative bidrag, der budskapet i teksten har kommet tydelig frem.

Det har vært vanskelig å skulle kåre en vinner blant alle de gode bidragene, men til slutt falt valget ned på teksten «Lekeregler – Om hatprat og hatefulle ytringer i hverdagen». Bidraget ble sendt inn av Malgorzata Kopaczek-Styczen, som er 17 år og går i VG2 på Kristen Videregående Trøndelag.

Vinnerteksten kan leses her.

Begrunnelsen er som følger:

«Lekeregler – Om hatprat og hatefulle ytringer i hverdagen» er en sterk tekst. Vinneren har valgt en høyst original og kreativ innfallsvinkel til oppgaveteksten, og resultatet er svært vellykket. Gjennom en velskrevet, liten fortelling får vinneren frem flere viktige og reflekterte budskap: ordenes kraft – på godt og vondt, hvordan mange av oss vegrer oss for å ta til motmæle mot hatefulle ytringer, men også at noen velger å gjøre det og, ikke minst, at dette kan være til inspirasjon for andre. Budskapene er ikke overtydelig presentert, men får heller leseren til å reflektere og lese teksten flere ganger. Denne effekten oppnås gjennom både komposisjon og språkstil, som for øvrig vitner om et litterært talent. I tillegg er teksten forseggjort og gjennomarbeidet, blant annet utsmykket med flotte illustrasjoner.

Malgorzata og hennes klasse vil få tilbud om en fagdag hos NIM om hatefulle ytringer og ytringsfrihet i april.

NIM vil takke alle som har sendt inn bidrag til skrivekonkurransen. Vi vil også takke lærere som har involvert seg og brukt skrivekonkurransen i undervisningen, og alle som har bidratt til å spre informasjon om skrivekonkurransen.