Brev til partiene på Stortinget fra NIM

Brev til partiene på Stortinget fra NIM (pdf) 153.98 KB

I forbindelse med åpningen av det nye Stortinget for perioden 2021 – 2025, har NIM sendt brev til partiene som sitter på Stortinget. I brevet gir NIM informasjon om vårt mandat, og hvordan vi kan bistå i partienes arbeid i kommende stortingsperiode.