Innspill til FNs barnekomité i forbindelse med komiteens diskusjonsdag om barn i alternativ omsorg

Submission Alternative Care CRC_NHRI_Norway (pdf) 240.94 KB

NIM har sendt et innspill til FNs barnekomité i forbindelse med komiteens planlagte generelle diskusjonsdag om barn i alternativ omsorg. NIM viser til utviklingen i rettspraksis fra EMD om barnevern, og tar også opp spørsmål om omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere og politiets bruk av makt overfor barn når politiet bistår barnevernet.