Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning

Norges institusjon for menneskerettigheter ønsker samisk sykepleierutdanning velkommen. Utdanningen kan være et godt bidrag til å oppfylle Norges forpliktelser om retten til den høyeste oppnåelige helsestandard. NIM har ingen merknader til forslaget.

Høringsuttalelsen har ingen ytterligere vedlegg.