Forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen

NIM høringsuttalelse - forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen (pdf) 206.93 KB

NIM er positive til at departementet foreslår å opprette ett tilsynsråd for kriminalomsorgen. Etter vårt syn vil en velfungerende tilsynsordning kunne ha betydning for realisering av innsattes rettigheter. NIM kommenterer i høringsuttalelsen forslaget til tilsynsrådets mandat og organisering, samt de foreslåtte reglene om tilsynsrådets taushetsplikt og tilgang til taushetsbelagt informasjon fra andre forvaltningsorganer.