NIMs årsmelding for 2020 behandlet i Stortinget

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Stortinget behandlet NIMs årsmelding for 2020 tirsdag 1. juni 2021. Flere representanter, samt justis- og beredskapsminister Monica Mæland, tok ordet i debatten, som særlig omhandlet NIMs seks anbefalinger i årsmeldingen for 2020.

Innstillingen fra justiskomiteen inneholdt flere forslag fra et mindretall som tok utgangspunkt i noen av NIMs anbefalinger i årsmeldingen for 2020.

Komiteens innstilling var som følger, hvorav det første forslaget kom fra flertallet i komiteen og det andre var fra en enstemmig komité:

  1. Stortinget ber regjeringen utarbeide og implementere en samlet plan for å sikre oversikt og koordinert oppfølging fra de enkelte departement av de internasjonale overvåkingsorganenes anbefalinger til Norge.
  2. Dokument 6 (2020–2021) – Årsmelding for 2020 fra Norges institusjon for menneskerettigheter – vedlegges protokollen.

Votering i saken er ventet torsdag 2. juni.

Se debatten i stortingssalen her.