NIMs tilstedeværelse på COP26

"COP26" i blå og grønn skrift over et bilde av Glasgow med en stilisert grafikk av jordkloden over.

NIMs fagdirektør Jenny Sandvig, seniorrådgiver Pete Dawson og rådgiver Hannah Brænden er i Glasgow som observatører til klimatoppmøtet (COP26) i uke 44.

Formålet med deltagelsen er å fremme nasjonale menneskerettighetsinstitusjoners syn i klimadiskusjonene som pågår. NIM vil arbeide for å fremme menneskerettigheter og klima for å sikre at de nasjonale delegasjonene er seg bevisst sin menneskerettslige forpliktelse til å avverge klimaendringene for å sikre nåværende og fremtidige generasjoners rett til liv og helse. For å realisere dette formålet, har NIM flere ting på agendaen:

Brev fra GANHRI

De nasjonale institusjonene for menneskerettigheter verden over har også gått sammen om et brev til statene som vi vil overlevere under COP. Vi er organisert globalt i et nettverk som forkortes GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions), og brevet utgår fra dette nettverket. Overrekkelsen av brevet vil være sentralt i å synliggjøre de nasjonale institusjonenes engasjement på dette området.

Digitalt symposium

GANHRI arrangerer også et digitalt COP26 symposium der formålet er at de nasjonale menneskerettighetsinstitusjoners rolle i klimakrisen skal styrkes. NIM v/ Jenny Sandvig skal holde et innlegg torsdag 04.11 mellom 15:30–16:00 CET om «Judicial Mechanisms and the national and European courts» der vi skal fortelle om NIMs intervensjoner for Høyesterett og EMD i klimasaker.

Les mer om COP26 Symposium her.

Panelsamtale i samarbeid med Bellona

NIM skal også arrangere panelsamtalen «Fighting climate change through human rights law». Eventet vil foregå onsdag 03.11 på Bellonas Pavilion i Blue Zone at no. 63 in Hall 4 of the Scottish Event Campus mellom 15:00–16:00 GMT.

Du kan lese mer om arrangementet og deltakerne i Bellonas program her.

Øvrige aktiviteter

Videre skal NIM v/ Jenny Sandvig delta som paneldeltaker i samtalen «From climate justice to climate litigation». Denne arrangeres onsdag 03.11 på Benelux Pavillon i Blue Zone mellom 18.15–19.30 GMT.

Utenom disse aktivitetene, planlegger NIM å delta på en rekke andre arrangementer og være observatør til de pågående forhandlingene.

Kontakt NIM i Glasgow

Dersom noen ønsker å komme i kontakt med NIM i Glasgow, kan fagdirektør Jenny Sandvig nås på telefon 0047 993 73 602 eller e-post jenny.sandvig@nhri.no.

Seniorrådgiver Pete Dawson kan nås på telefon 0047 99 86 93 96 eller e-post peter.dawson@nhri.no

Rådgiver Hannah Cecilie Brænden er tilgjengelig på telefon 0047 468 97 943 eller e-post hannah.braenden@nhri.no.