NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen

Høringssvar NIM - NOU 2021 3 Barneliv foran bak og i skjermen (pdf) 156.86 KB

NIM har levert høringssvar til NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven. NIM mener at utredningen gir gode vurderinger av de menneskerettslige rammene for dette området, og er enig med utvalget i at myndighetene har nokså stor frihet i vurderingen av hvilke tiltak som bør iverksettes for å beskytte barn mot skadelig medieinnhold.