Om Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og vår rolle overfor Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen

Brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen fra NIM (pdf) 178.54 KB

Fra og med 1. oktober 2021 er alle saker og dokumenter på Stortinget som angår NIM blitt overført fra justiskomiteens til kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvarsområde. NIM har derfor sendt brev til den nye kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, for å gi informasjon om NIMs mandat og en oversikt over hvordan vi kan yte bistand.