Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050.

Høringsuttalelse NIM - Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050 (pdf) 191.22 KB

De foreslåtte endringene i klimaloven innebærer å oppdatere klimalovens klimamål for 2030 og 2050. Endringsforslaget er av teknisk art, og har blant annet som formål å justere de lovfestede målene i klimaloven slik at de er i tråd med de siste klimamålene som ble meldt inn for 2030 under Parisavtalen. I høringssvaret etterlyser NIM vurderinger av menneskerettslige forpliktelser, og redegjør nærmere for disse.