Vidar Strømme blir fagdirektør i NIM

Vidar Strømme i blå dress foran to reiste steiner.
NIMs nye fagdirektør Vidar Strømme.

Vidar Strømme tiltrer stillingen som NIMs nye fagdirektør i oktober og vil bl.a. ha det overordnede ansvaret for NIMs arbeid med ytringsfrihet. Med sin brede juridiske erfaring blir Strømme et verdifullt tilskudd i NIM.

Vidar Strømme har vært advokat i Advokatfirmaet Schjødt fra 1993. Der har han først og fremst vært prosedyreadvokat som har håndtert rettssaker. Han har arbeidet innen de fleste rettsfelt, både med kompliserte forretningsrettslige saker for store bedrifter, og saker for privatpersoner. Han har arbeidet med sivile saker, strafferett og annen offentlig rett.

I Schjødt har et av fagfeltene hans vært ytringsfrihet, og han har ført mange saker på vegne av mediebedrifter og andre om ærekrenkelse, privatlivets fred, kildevern og opphavsrett. På menneskerettighetssområdet har han dessuten arbeidet med andre temaer, og for eksempel prosedert saker for Høyesterett om dobbeltstraff. Fra Schjødt har han også ledet et lag studenter fra UiO som hvert år deltar i den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter.

Også før han begynte i Schjødt hadde Strømme en svært variert praksis. Han har arbeidet i politiet, har vært statsadvokat, dommerfullmektig, bankadvokat og advokat hos regjeringsadvokaten.