Oversendelse av NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter» til barne- og familieministeren

NIM-B-2022-024
NIM-B-2022-024 (pdf) 192.38 KB

NIM har oversendt rapporten «Rus og menneskerettigheter» til barne- og familieministeren. I brevet redegjør vi for rapportens viktigste problemstillinger innenfor statsrådenes ansvarsområder, og ber om møte for overrekkelse av rapporten.