Skriftlig innspill som oppfølgning av dialogmøte med utviklingsministeren om næringsutvikling og betydningen av ansvarlig næringsliv

NIM-B-2022-004
Skriftlig innspill fra NIM som oppfølgning av dialogmøte med utviklingsministeren om næringsutvikling og betydningen av ansvarlig næringsliv (pdf) 160.97 KB

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim inviterte til et dialogmøte med sivilsamfunnet om næringsutvikling og betydningen av ansvarlig næringsliv den 27.01.2022. NIM deltok med et muntlig innlegg, og har i etterkant supplert dette med et skriftlig innspill. Vårt hovedbudskap var at NIM håper åpenhetsloven kan bidra til økt kunnskap om hvordan næringslivets virksomhet kan påvirke ivaretakelsen av menneskerettighetene. For å få til dette, må næringslivet vite hvilke rettigheter loven forplikter dem til å rapportere etter. Dette forutsetter god veiledning fra blant annet myndighetene, Forbrukertilsynet og OECDs kontaktpunkt. NIM fremhever særskilt at ettersom selskapers skadelige klimagassutslipp påvirker grunnleggende menneskerettigheter som retten til liv, fysisk integritet, og eiendom, må selskaper trolig måtte rapportere om hvordan deres klimagassutslipp påvirker disse etter åpenhetsloven.