Oppsummering av muntlig høring; Dokument 18 (2003-2004) Rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer

NIM-B-2024-017
Oppsummering av muntlig høring - Dokument 18 (2003-2004) Rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer (pdf) 110.60 KB

NIM har sendt brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen med oppsummering av NIMs kommentarer i muntlig høring om rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer. NIM ga generelt uttrykk for at et slikt forslag til endring er viktig, også ut fra grunnleggende rettsstatshensyn.