Avgrens søket

Publikasjoner

Mottakere

Område

Kilder

Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

NIM har avgitt høringsuttalelse om forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. NIM anbefaler at regelverksforslaget justeres for å sikre at beslutninger om utelukkelse fra felleskapet i fengsel på grunn av smittefare bygger på helsefaglige vurderinger av hvordan utelukkelse påvirker den innsatte.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

NIMs studenttilbud

NIM er alltid på jakt etter unge talenter som ønsker å bryne seg på faglig interessante problemstillinger, men på grunn av koronasituasjonen blir det ikke mulig å søke praktikantplass eller skriveplass våren 2021. Praktikantordning Hos NIM får du arbeide med faglig interessante problemstillinger innenfor menneskerettighetsfeltet sammen med kollegaer med høy kompetanse. NIM tilbyr to praktikantstillinger […]

Nominasjon av norsk medlem til Europarådets torturkomité (CPT)

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) skal nominere et nytt norsk medlem til Europarådets torturkomité (CPT). Delegasjonen ønsker at kandidater som er aktuelle for medlemskap fremmer sitt kandidatur senest 1. desember 2020.

NOU 2020: 7 Verdier og ansvar

Statens pensjonsfond utland (SPU) kan potensielt ha stor påvirkningskraft på menneskerettighetene internasjonalt. Gjennom SPU investerer Norge i selskaper i stater hvor menneskerettighetene er utsatt for sterkt press. Overordnet synes NIM utredningen er god, og NIM mener at mange av utvalgets vurderinger og forslag opp mot menneskerettslig relevante områder har gode grunner for seg.

Til: Finansdepartementet