1 resultat

Lagmannsrettsdom om krenkelse av EMK art. 3. LB-2016-8370

31 mai 2017

For første gang dømmes staten for krenkelse av barns rettigheter etter forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i EMK art. 3. Saken gjaldt internering av fire barn i alderen 7-14 år, på Trandum i en periode på 20 dager forut for tvangsretur av familien. Forholdet utgjorde brudd på Grl. §§…