1 resultat

Høyesterettsdom om deltidsansatt fortrinnsrett, HR-2016-867-A

25 apr 2016

Høyesterettsdom om deltidsansattes fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling og rettsvirkningene av Tvisteløsningsnemdas vedtak Høyesterett avsa 25. april 2016 dom i sak angående en deltidsansatts sykepleiers fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling, samt rettsvirkningene av Tvisteløsningsnemndas vedtak. Spørsmålet i saken var blant annet at en arbeidsgiver…