1 resultat

Likestillings- og diskrimineringsnemdas uttalelse om diskriminering på grunn av religion vedrørende X sykehjems uniformsreglement

23 mar 2017

Vedtak fra LDN slår fast at et sykehjems uniformsreglement er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Likestillings- og diskrimineringsombudet fattet avgjørelse med samme resultat som nemda, datert 5.desember 2016. X sykehjem klaget ombudets uttalelse inn for Likestillings- og diskrimineringsnemda, men fikk ikke medhold. Vedtaket inneholder en…