11 resultater

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen om Kvammen akuttinstitusjon, 2018

04 apr 2018

Ny rapport fra Sivilombudsmannen viser ulovlig bruk av tvang ved ungdomsinstitusjon. Ungdommer ved Kvammen akuttinstitusjon blir, etter Sivilombudsmannens vurdering, utsatt for ulovlig, rutinemessig bruk av tvang. PC/mobil/nettbrett blir inndratt, og ungdommene har ikke tilgang på internett. Videre kan ungdommene ikke gå utenfor institusjonens område uten følge og de ble isolert…

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen om Aleris Alta, 2018

05 mar 2018

Ny rapport fra Sivilombudsmannen peker på gode forhold hos Aleris Alta, men uttrykker også forbedringspotensialer. Aleris er et privat selskap som tilbyr helse- og omsorgstjenester i hele Skandinavia. Høsten 2015 etablerte Aleris et tilbud om barnevernstjenester i Alta i to avdelinger; bofellesskapene Mathisdalen og Russeluft. Sivilombudsmannens rapport viser gode rutiner…

Sivilombudsmannens rapport om Alta ungdomssenter, (26.–29. september 2017)

29 nov 2017

Ny rapport fra Sivilombudsmannen konkluderer med at Alta ungdomssenter har gode rutiner på plass for sine beboere, men at det er forbedringspotensiale på enkelte områder. Alta ungdomssenter (AUS) er en akuttinstitusjon som tar imot ungdom i alderen 13-18 år som befinner seg i en krisesituasjon og har behov for umiddelbar…

Sivilombudsmannens rapport om Klokkergårdenkollektivet, (6.–8. juni 2017)

07 nov 2017

Ny besøksrapport fra Sivilombudsmannen kritiserer Klokkergårdenkollektivets bruk av tvang og motivasjonsturer. Klokkergårdenkollektivet er ett av flere langtidskollektiv i Stiftelsen Klokkergården, og ble opprettet i 1980 med formål å rehabilitere ungdom med rus- og atferdsproblemer. Kollektivet ble rost for sine fysiske omgivelser, samt et bredt tilbud av aktiviteter til ungdommene. Det…

Sivilombudsmannens besøksrapport om Ullersmo fengsel, Ungdomsenhet Øst, 2017

20 jun 2017

Ny besøksrapport fra Sivilombudsmannen viser at ett av de to fengsler for mindreårige innsatte i Norge har problematiske rutiner ved innlåsing av unge innsatte på dagtid. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Ullersmo fengsel, Ungdomsenhet øst 7.–8. februar 2017 for å kartlegge rutiner i det nye ungdomsfengslet. Ungdomsenhet øst er ett av to…

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen om barnevernets akuttinstitusjon for ungdom, (6.–8. desember 2016)

21 mar 2017

Ny rapport fra Sivilombudsmannen omkring kritikkverdige forhold ved Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom. Forebyggingsenheten gjennomførte besøket desember 2016, og i besøksrapporten pekes det på flere områder der institusjonen kan forbedre seg. Ved ankomst til institusjonen ble det blant annet fremlagt at inntaksrommene på skjermet enhet måtte utformes mer imøtekommende, at kroppsvisitasjon…