1 resultat

EMDs avgjørelse i Lindheim og andre mot Norge, 2012

12 jun 2012

EMD avsa den 12. juni 2012 dom i saken Lindheim og andre mot Norge. Klagerne var seks norske grunneiere, som på ulike tidspunkt hadde bortfestet tomtene sine til bolig- eller fritidshus, for leieperioder på mellom 40 og 99 år. En ny tomtefestelov ble vedtatt i 1996 og trådte i kraft…