2 resultater

Høyesterettsdom i Gassled-saken, 2018

28 jun 2018

Høyesterettsdom slår fast at staten ikke har brutt menneskerettighetene i Gassled-saken. Olje- og energidepartementets vedtok 26. juni 2013 en forskriftsendring som innebar reduksjon av prisen for transport av gass i gassrørledningssystemet som eies av interessentskapet Gassled. Prisreduksjonen førte, i følge saksøkerne, til et tap for 15 milliarder kroner for selskapene…