1 resultat

Norges Statsrapport til CRPD 2015

02 jul 2015

Norges rapport til CRPD-komiteen I juli 2015 rapporterte Norge for første gang om norsk implementering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Rapporten er ment å gi et overblikk over norsk politikk for personer med nedsatt funksjonsevne, samtidig som den redegjør for tiltak og utfordringer under…