1 resultat

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen Sandviken sykehus, 2019

05 mar 2019

Sivilombudsmannen har besøkt Sandviken sykehus. Et sentralt funn var at skjerming skjedde i lokaler med uverdige forhold. Skjermingen ble ofte gjennomført på en isolasjonspreget måte, og mange pasienter tilbrakte mye tid alene. Det manglet en klar plan om hva et skjermingsopplegg bør inneholde, og det var svært begrensede muligheter til…