13 resultater

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen Sandviken sykehus, 2019

05 mar 2019

Sivilombudsmannen har besøkt Sandviken sykehus. Et sentralt funn var at skjerming skjedde i lokaler med uverdige forhold. Skjermingen ble ofte gjennomført på en isolasjonspreget måte, og mange pasienter tilbrakte mye tid alene. Det manglet en klar plan om hva et skjermingsopplegg bør inneholde, og det var svært begrensede muligheter til…

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen om Reinsvoll sjukehus, 2018

03 mai 2018

Rapport fra Sivilombudsmannen viser svakheter ved tvangsvedtak ved Reinvoll Sjukehus. Avdelingen som helhet syntes å ha en institusjonskultur preget av respekt for pasientenes integritet og behov. De fleste pasientene omtalte stedet og de ansatte positivt. Pasientene hadde tilbud og varierte og tilpassede aktiviteter og sykehuset hadde hyggelige inne- og uteområder.…

Besøksrapport fra Sivilombudsmannen om Agder behandling ungdom, avdeling Furuly, 2018

18 jun 2018

Sivilombudsmannens forebyggingenhet besøkte Agder behandling ungdom, avdeling Furuly i mars 2018. Ledelsen og de ansatte ved Furuly opplevde å være i en situasjon der de måtte iverksette tvang etter påtrykk fra politiet. Det kom også frem at barneverntjenesten og avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) hadde forventninger til…

Rapport-fra-Sivilombudsmannen-om-Oslo-Universitetssykehus-seksjon-for-psykosebehandling-Gaustad-2018

04 apr 2018

Ny rapport fra Sivilombudsmannen peker på fengslingsliknende forhold og utfordringer ved innsynsbegjæringer for pasienter ved Gaustad sykehus. Etter besøk på Oslo Universitetssykehus, Seksjon for psykosebehandling, Gaustad, rapporterer Sivilombudsmannens forebyggingsenhet om dårlige fysiske forhold og enkelte "fengslingsliknende" rom på skjermingsenhetene. Aktivitetstilbudet var stort sett godt. Selv om vedtakskulturen i forbindelse med…

Sivilombudsmannens besøksrapport om Ålesund sjukehus, avdeling for sjukehuspsykiatri, 2017 (19.–21. september 2017)

12 des 2017

Ny rapport fra Sivilombudsmannen om avdeling for sykehuspsykiatri ved Ålesund sykehus viser utfordringer, blant annet ved bruk av tvang og tvangsmidler.Det ble pekt på flere forhold der avdelingen må forbedre rutiner; fysiske forhold og aktivisering, vedtak om bruk av tvang og tvangsmilder, behandling uten eget samtykke, ECT-behandling, institusjonskultur og politiets…